Zaznacz stronę

Witamy

w naszym ekologicznym gospodarstwie rolnym znajdującym się na terenach NATURA 2000. W naszym gospodarstwie na bazie mleka koziego wytwarzamy produkty mleczarskie najwyższej jakości takie jak : Sery twarogowe tradycyjne, kwasowo-podpuszczkowe świeże, z ziołami, bunc kozi, wędzone, dojrzewające. Posiadamy także w pełni ekologiczne siano do odsprzedaży.

 
Certyfikat PL-EKO-07-08423

 

Gospodarstwo istnieje od 1996 roku. Certyfikat posiadamy od 2007r. Gospodarstwo zajmuje około 120 ha. Są to trwałe użytki zielone-dziewicze łąki  na polderze Załom. Nie nawożone odkąd przestał istnieć PGR ,,Załom” czyli od lat 80 tych. Cały  czas objęci jesteśmy programem ,,Ochrona siedlisk ptaków”. Na terenie gospodarstwa znajduje się również 6 ha stawów rybnych w projekcie jest 9 ha. Karpie hodowane są metodą naturalną bez nawożenia i obcej paszy. Kozy mają dostęp do pastwiska cały rok. Chodzą po 100 ha łąk. Zimą karmione są naszym sianem. Posiadamy stado około 100 kóz.

W zakresie sprzedaży serów  działamy jako  Rolniczy Handel Detaliczny. Sery są badane laboratoryjnie – produkcja jest pod nadzorem weterynaryjnym.

Sery  i mleko sprzedawane są w domu przy ul. Kraszewskiego 28 oraz na rynku przy ul. Jasnej na Osiedlu Słonecznym w piątki i soboty.

Natura 2000 – program sieci obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważane są za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów.

 

Share This